Photography

Photo essay  Living in New York City

Photos  KADRI KERGE

Text KADRI KERGE

Photo essay  and text was published in architectural magazine “MAJA”

Date: september 2016

*

 

Photo from Seagram Building lobby

Photo  KADRI KERGE

Text Sille Pihlak

Article “Etudes of interdisciplinarity in digital architecture” by Sille Pihlak was published in architectural magazine “MAJA”

Date:  2015

Photo portraits of Vienna  “A GOOD CITY”

Photos  KADRI KERGE

Text  MARIS KERGE

Photo series  and text was published in architectural magazine “MAJA”

Date: 2012

*

 

DSC_0012

Photo story  “HOMELESS IN LOS ANGELES

Photos of young architects, a new generation who live, study and travel worldwide.

Photos  KADRI KERGE

Text KADRI KERGE

Photo series was published in photo magazine “CHEESE”

Date: 2010

*

 

Photo story  “JOOSEP”

Photos  MARIS KERGE

“JOOSEP” was exhibited in Haapsalu Town Gallery, theater Endla in Pärnu and Estonian Academy of Art gallery (2003).

“Sümboolne Joosep”
Külavahetee Joosepiga paelub esimesel ringil vaataja visuaalse poeetikaga. Must-valge foto meediumina kasutamine garanteerib “eht-eestiliku” maastikumotiivi esteetilise mõjususe ning häälestab kaasaelamisele. Näituse ülesehitus tõmbab vaataja situasioonis osalejaks, kes teeb kaasa mitmetähendusliku kohtumise Joosepi ja joosepiga.
Fotoseeria on kui peatatud film, mille kaadritest õhkub vananaistesuve lämbust ja vaikust-enne-tormi. Metsa ja põllu vahel looklevat kruusateed mööda ligineb jalgrattal inimene. Ootus ja tähelepanu, millega lähenejat piieldud, kulmineerub mitmes lähikaadris. Kuid joosep ei tule (või ei lase?) vaatajat hetkekski p ä r i s enda lähedale. Määramata aja pärast pöörab ta ilma selgeltmõistetava põhjuseta ringi ning väntab tagasi silmapiirini. Distants, mis jääb (või mille ta jätab) just siis, kui loodetud/oodatud kokkusaamine peaks toimuma, jätab maha vaataja, kes on tabamamatult nukraks jäänud ning kelle ootusärevus on asendunud kerge tühjusetundega. Kohtumise hetk nipernaadliku joosepiga kulges nii loomulikult ja ainuvõimalikult, et vaatamata raasule kurbusele ei saa midagi kahetseda ning kui aega oleks võimalik tagasi kerida, tuleks ja läheks ta ikka jälle järjekindla paratamatusena.
Inimsuhted on moodustavad alati ringe ning on seega pigem tsüklilised kui lineaarsed. Samas on need ringid tihti nii ebamäärased ja artikuleerimatud, et alles hiljem tagasi vaadates saab neid aduda ja äratunda. Mingis aja- ja ruumihetkes sulavad ühte algus ning lõpp, joosep paistab ühesuguse täpina nii tulles kui minnes.
Fotodeseeria kirjeldab universaalset kogemust, mis seobki iga vaataja. Joosep, see mees rattaga silmapiiri tagant, avab fotoseeria sümboolsema tihi. Olles ühelt poolt näituse pealkirjas esile tõstetud konkreetse isikuna, saab fotodel Joosepist joosep, inimsuhete sümbol. Inimestevahelise tundmaõppimise, lähenemise ja kaugenemise teemat on raske visualiseerida klisheedesse uppumata ning ilma, et see muutuks labaseks. Leides lihtsa, kui poeetilise külatee-jalgratuuri kujundi ning kaasates (märkamatult) iga vaataja aktiivseks tõlgendajaks, on üks inimeksistentsi “tüviliine” lahendatud meeldivalt värskelt, samas kaotamata oma paljutähenduslikkust.
Summeerides oma kestvamaid kontakte, olulisi kokkupuuteid teiste inimestega, tõmmates jooni alla ning leides ühiseid nimetajaid annab fotodeseeria võimaluse meelde tuletada oma joosep ja tuvastada isiklik trajektoor sotsiaalsel maastikul. Nõnda toimib näitus väikese sisekaemuse, mõtlushetkena, mis suudab iga vaatajaga privaatselt kontakteeruda, tegelikult vajamata selgitavat saateteksti või kõrvalt tulevaid tõlgendusi. Tuleb lihtsalt joosepiga kohtuda.
text: Maarin Ektermann

*

KADRI KERGE’ s photo blogs on the web

http://gisele7.blogspot.com/

http://kadrikerge.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s